Campau/Achievements

Mae llwyddiannau aelodau unigol y pedwarawd yn y gorffennol yn cynnwys:

 • Sesiynau BBC Radio Cymru
 • Recordiodd aelodau o’r pedwarawd llinynnol ar y trac sain ar gyfer ail-greu y ffilm Y Chwarelwr (1935) – y ‘talkie’ cyntaf o’i math yn y Gymraeg
 • Recordiau Sain Cymru
 • Concertos Unigol gyda Cherddorfa Symffoni Prifysgol Bangor
 • Nifer o flynyddoedd fel blaenwr y Bangor Baroque Soloists
 • Blaenwr Cerddorfa Cymdeithas Gerdd Bangor
 • Arweinydd Cerddorfa Cymdeithas Gerdd Bangor
 • Gradd Baglor mewn perfformio o’r Academi Gerdd Frenhinol
 • Gradd dosbarth 1af mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor
 • Gradd meistri mewn perfformio o Brifysgol Bangor
 • Perfformiadau unigol yn holl raddau seremoni Prifysgol Bangor yn 2006
 • Rhannau unigol gyda’r CPO
 • Cambrian Philharmonic
 • Cerddorfa Ieuenctid Wessex
 • Pedwarawd Llinynnol Wessex
 • Pedwarawd Llinynnol Alani
 • Pedwarawd Llinynnol Southampton
 • ‘Big Weekend’ BBC Radio 1
 • Bunkfest Walingford
 • BSO
 • Sesiynau S4C

 • BBC Radio Cymru Sessions
 • Members of the string quartet performed on the soundtrack for the remake of the 1935 film “Y Chwarelwr”, the first Welsh “talkie”
 • Sain Recordio Cymru
 • Solo Concertos with Bangor University Symphony Orchestra
 • Many years as leader of Bangor Baroque Soloists
 • Leader of the Bangor Music Society Orchestra
 • Conductor of the Bangor Music Society Orchestra
 • Royal Academy of Music bachelor’s degree in performance
 • Bangor University 1st Class Honours degree in music
 • Bangor University Masters degree in music performance
 • Solo performances at all Bangor University 2006 degree ceremonies
 • Quartet performance at Coleg Menai’s 2011 degree ceremony
 • Solos with CPO
 • Cambrian Philharmonic
 • Wessex Youth Orchestra
 • Wessex String Quartet
 • Alani String Quartet
 • Southampton String Quartet
 • BBC Radio 1 Big Weekend
 • Walingford Bunkfest
 • BSO
 • S4C Sessions
 • London School Symphony Orchestra and Chamber Group
 • COMA orchestra for contemporary music, london 2004
 • Performances at the Barbican Centre