Croeso/Welcome

Y mae ‘The Snowdonia String Quartet’ yn bedwarawd llinynnol ifanc, brwdfrydig, proffesiynol o gerddorion yn meddu ar gymwysterau llawn, ac ar gael i chwarae mewn priodasau, partïon, achlysuron arbennig, neu unrhyw ddigwyddiadau eraill yng Nghymru a Gogledd Lloegr. Mae’r pedwarawd wedi bod yn perfformio gyda’i gilydd ers nifer o flynyddoedd ac wedi llwyr arfer â’r angen o addasu i ystod eang o achlysuron cymdeithasol pwysig.

Mae gennym repertoiresylweddol mewn amrediad o genres, i ddiwallu anghenion cerddorol pawb, ac rydym o hyd yn agored i dderbyn awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud eich diwrnod yn un hollol arbennig. Mae’r pedwarawd hefyd yn hapus i gynnig perfformiadau triawd, deuawd neu unigol ar gyfer digwyddiadau os fyddai’n well gennych gael ensemble llai.

Yn 2011 wnaeth y pedwarawd lwyddo cyrraedd rhif 2 ar restr fer mewn categori adloniant priodas yn y Gwobrau Priodas Genedlaethol yng Ngogledd Cymru. Roedd y canlyniad yma yn cael ei benderfynu gan bleidleisiau gan westeion a chwplau priodasol mewn priodasau lle’r oedd y pedwarawd wedi perfformio.

Cofiwch dreulio ychydig o amser yn edrych ar ein safle, ac mae croeso i chwi gysylltu â ni wrth ymweld â’r dudalen ‘Cysylltu â ni’. Os hoffech ddilyn ein cyfres gyngherddau a’n perfformiadau, llenwch y ffurflen danysgrifio sydd ar y dde.

The Snowdonia String Quartet are a young, vibrant, experienced and professional string quartet, made up from fully qualified musicians, available to play at weddings, parties, functions and other events in and around Wales and the North of England. The quartet have been performing together for several years and are accustomed to adapting to an array of important social occasions.

We have an extensive repertoire covering a variety of genres to suit most musical tastes, and are always open to suggestions of how we could make that special day magical. We are also happy to offer trio, duet and solo performances at events if you would rather have a smaller ensemble.

In 2011 the quartet was shortlisted to number 2 in the Entertainment category for North Wales in the Welsh National Wedding Awards. This result was determined by votes from guests and matrimonial couples at weddings in which the quartet had performed

Please have a look around the site and contact us by visiting the “Contact Us” page.  If you would like to follow our concert series and performances, please sign up using the subscription form to the right.

Gorgeous photography in the banner above by       http://www.jonesandjonesphotography.co.uk